Jó hír jött a nyugdíjasoknak! Döntött a kormány: Az utóbbi évek egyik legnagyobb kedvezményét kapják meg


Nemrégiben sokan örömmel tapasztalták, hogy postán érkezett hozzájuk egy utazáshoz felhasználható utalvány. Ezek az utalványok főként nyugdíjasoknak és egyéb ellátásokat kapó személyeknek szólnak. Agrárminisztérium jó hírrel szolgál az érintetteknek: a nevükre szóló, kedvezményes utazási utalványokat nemsokára átvehetik. 2024. március 1-jével életbe lépő változások eredményeként az utalványok sokkal szélesebb körben használhatók fel, így nem csak nyugdíjasok, hanem más támogatásokban részesülők is élvezhetik a kedvezményeket.
A hatvanöt évnél idősebbek koruknak köszönhetően ingyen utazhatnak a közösségi közlekedésben, elegendő a személyi igazolványukat felmutatniuk. A hatvanöt év alatti nyugdíjasok is jogosultak lesznek különböző utazási kedvezményekre, amelyeket az utazási utalvány segítségével vehetnek igénybe. Ez a kedvezményes utalvány nem csupán a hétköznapi közlekedést teszi könnyebbé, hanem kiváló eszköz a hazai turizmus ösztönzésére is. A kedvezmények kihasználásával a jogosultak felfedezhetik Magyarország csodálatos vidékeit, történelmi helyszíneit és kulturális kincseit. Az Ellátottak utazási utalványára jogosult a 65. életévét be nem töltött • öregségi nyugdíjban, vagy azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy (a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély; egyházi jogi személytől kapott nyugdíj vagy munkaképtelenségi járadék; EGT-állam jogszabályai vagy egyezmény alkalmazásával megállapított öregségi nyugdíj),• özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugdíjban részesülő személy,• rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2011. december. 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota legfeljebb 30 %-os,
• rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülő személy,• külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,• nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,• gyám és a gyámolt személy, a gondnok és a gondnokolt személy,• gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek. A jogosító ellátás folyósításának szüneteltetése esetén is jár az utazási utalvány. Az Ellátottak utazási utalványa érvényessége, adattartalma Az Ellátottak utazási utalványát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki. Az utalvány a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az utazási utalványt március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be. Az utazási utalvány tartalmazza a folyósítási törzsszámot, a jogosult nevét és lakcímét. Amennyiben a jogosult gyámság, gondnokság alatt áll, vagy nevelőszülőnél került elhelyezésre, akkor az utazási utalvány a gyám, a gondnok, illetve a nevelőszülő részére kerül kiküldésre. Az utalványon feltüntetésre kerül a gyám, gondnok vagy nevelőszülő neve, és e tisztségeknek megfelelően „GY”/„GO”/”NS” rövidítés. Milyen kedvezmények vehetők igénybe az Ellátottak utazási utalványával? Az Ellátottak utazási utalványa 2024. március 1-jétől a helyközi közlekedésben díjmentes utazásra, és 90 %-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra jogosít.A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az arra jogosultak részére – a 2024. március 1-je előtt hatályos jogszabály alapján – intézkedett a 2025. március 31-ig érvényes utazási utalványok kiállításáról és kiküldéséről.Ez az okmány a rajta feltüntetett érvényességi időn belül alkalmas arra, hogy igazolja a jogosultságot a 2024. március 1-től érvényes kedvezményekre.2024. március 1-jét követően tehát nem az utalványon olvasható, kedvezményekről szóló tájékoztató szerinti kedvezmények vehetők igénybe, valamint ettől az időponttól az utalvány hátoldalán lévő bélyegzőhelyek is funkciójukat vesztik. Van-e lehetőség pótlásra, cserére? Az utalvány pótlása, cseréje a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól díjmentesen kérhető. Bejelentési kötelezettség: A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére 15 napon belül köteles bejelenteni a külföldről nyugellátásban részesülő, hazatelepült magyar állampolgár, ha a külföldi nyugellátásra jogosultsága megszűnik, vagy ha a nyugellátása folyósítása szünetel, továbbá ha részére – magyarországi szolgálati idő alapján – egyezményes nyugellátást állapítanak meg, valamint azt a tényt is, ha a magyarországi tartózkodási helye megszűnik. A gyám, gondnok, nevelőszülő köteles bejelenteni, ha e tisztsége megszűnik, illetve ha az Ellátottak utazási utalványán feltüntetett személynek már nem gyámja, gondnoka, nevelőszülője.

AKTUÁLIS:

Főoldal