VÉGRE egy IGAZI ÖRÖMHÍR a sok megszorítás után! 2022. OKTÓBER 31-ig segítséget kapnak a családok: Pontosan ennyi pénzt kaphatnak 1 gyermekre, 2 gyermekre és 3 gyermekre! Mutatjuk a pontos részleteket!Elkezdődött az iskola: Az Origo összeállítást készített az iskolakezdési támogatásokról, azok formáiról. A hivatalos statisztikai adatok szerint egy 19 év alatti iskolás gyermek iskolakezdése átlagosan majdnem 26 ezer forintba kerül, aminek jelentős részét a tanszerek beszerzésére fordítják a szülők. Azonban az internet és egyéb, a digitalizációhoz kötődő költségek (továbbá középiskolások vagy az egyetemi tanulmányukat most kezdők esetében az esetleges albérleti díjak, utazási költségek) további kiadásokat jelenthetnek a családok számára. Egy tavalyi felmérés kimutatta, hogy egy átlagosnak tekinthető családban, két tanköteles gyermek esetében a beiskolázás akár 80 ezer forinttal is terhelheti a családi kasszát.
Ez rengeteg szülő számára jelent érdemi anyagi kihívást. Megkönnyebbülést nyújthat a tudat, hogy a rászoruló családok számos forrás lehívásával élhetnek, több helyről is kérhetnek iskolakezdési támogatást. Anyagi segítség kérhető az államtól, önkormányzatoktól és a munkavállalótól is különböző feltételekkel és összegben. Állami segítségnyújtás: A köznevelésben és a szakképzésben tanuló valamennyi diáknak biztosítja az állam az ingyenes tankönyveket, a papíralapú könyvek mellett az összes állami kiadvány ingyenesen letölthető digitális formában. Ez főszabály szerint a tanköteles, és a már nem tanköteles, de köznevelési (középfokú oktatási) intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után folyósítható. A jogosultak köre kiterjed a vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülőre, a szülővel együtt élő házastársra / élettársra, arra a személyre, aki örökbe kíván fogadni gyermeket és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, továbbá nevelőszülőre, gyámra, a gyermekotthon, javítóintézet, büntetés-végrehajtási és a szociális intézmény vezetőjére.
Saját jogon is igényelhető iskoláztatási támogatás, ezt is részletezi a kiadvány. Fontos információ, hogy ezt a segítséget az állam a tankötelezettség fennállása alatt a tanulói jogviszony szünetelésének időtartamára is folyósítja a jogosultaknak. A családi pótlék értéke – és így az iskoláztatási támogatás – gyermekszámtól és egyéb tényezőktől függően különböző. Egygyermekes család esetében ez 12.200 forint, viszont ha egyedülálló szülő nevel egy gyermeket, az összeg 13.700 forint. Az egyéb összegek részletesen szerepelnek a kiadványban. Munkáltatói támogatás az iskolakezdéshez: Iskolakezdési támogatást döntése szerint a szülő munkáltatója is adhat béren kívüli juttatásként, ennek összege az adott jövedelem függvénye. Egy munkáltató kétféleképpen segítheti alkalmazottját gyermekének iskolai költségeinek lefaragásában: tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító utalvány formájában, illetve a cég nevére és a tanévkezdéshez szükséges felszerelésekre kiállított számla megtérítésével. A támogatás összege gyermekenként maximum a hatályos minimálbér 30 százaléka, azaz most 33.300 forint lehet.
Ez a segítség béren kívüli juttatásként adható akkor, ha a juttatásban részesülő munkavállaló családi pótlékra jogosult szülő, gyám illetve velük egy háztartásban élő házastárs, és a gyermeke köznevelési intézmény tanulója a tanév első napját megelőző 60. naptól a tanév végéig. Fontos tisztában lenni avval is, hogy ezt a juttatást mindkét szülő megkaphatja, abban az esetben is, ha azonos munkahelyen dolgoznak. Az utalvány azonban adóköteles tétel, ami azt jelenti, hogy értékének 1,19-szerese után a munkáltatónak ez 15 százalékos jövedelemadó és 14 százalékos mértékű ehó fizetési kötelezettsége keletkezik. Ha a munkáltató pénz formájában nyújtja az iskolakezdési támogatást a munkavállalónak, akkor ez munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, amely után a munkáltatónak és a munkavállalónak is közteher fizetési kötelezettsége keletkezik. Színes a paletta az önkormányzatoknál igényelhető támogatások vonatkozásában, a támogatási formák, a (legtöbbször) pénbeli összegek a fővárosban kerületenként, illetve településeként is eltérők lehetnek. Jöjjön néhány példa:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a költségvetésének terhére iskolakezdési támogatást nyújthat annak a debreceni bejelentett lakcímmel rendelkező kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 48.800 forintot, gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében pedig a havi 64.600 forintot és a háztartásban legalább egy iskoláskorú, a nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek él. A támogatás összege egy és két gyermek esetében 6.000 forint gyermekenként, ennél több gyermekre összesen 15.000 forint. A támogatás iránti kérelem 2022. július 1 és 2021. október 31. között nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályának Szociális Osztályára. Dombóvár Város Önkormányzata idén ismét lehetőséget biztosít arra, hogy ajándékutalvány formájában segítse a családokat. A támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekére való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 114.000 forintot, a gyermek általános iskolai, vagy középiskolai hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A támogatás összege 10.000 forint gyermekenként.
Az erre irányuló kérelem 2022. szeptember 30-ig nyújtható be a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási időben. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tanévkezdési támogatással segíti a rászoruló családokat, amelyre az idei költségvetésben 1 millió forintot szavazott meg a képviselő-testület. A tanévkezdési támogatás összege átlagosan 5.000 forint gyermekenként. Ezzel a segítséggel azok élhetnek, akik békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek, és alapfokú vagy középfokú oktatásban vesznek részt, továbbá azok is, akik felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton, első évfolyamon folytatják, és családjuk a tanévkezdéssel járó költségeket szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem tudják fedezni. A benyújtandó kérelemben pontosan és részletesen nyilatkozni kell a vagyoni helyzetről.

AKTUÁLIS:

Főoldal