Óriási hír jött a nyugdíjasoknak! ILYEN még nem volt! Újabb kedvezmény érkezik:


Hamarosan mindenkihez megérkezik a névre szóló kedvezményes utazási utalvány, aki jogosult rá. Újabb jó hír, hogy ezeket az utalványokat 2024. március 1-től sokkal több módon fel lehet használni, mint eddig. Mutatjuk a nem csak nyugdíjasokat érintő részleteket! A 65 év feletti személyek az életkoruknak köszönhetően továbbra is ingyenesen utazhatnak, amennyiben bemutatják személyi igazolványukat.A 65 év alatti nyugdíjasok szintén élvezhetnek utazási kedvezményeket, amelyeket az úgynevezett utazási utalvány felhasználásával vehetnek igénybe.
A hatvanöt év alatti, nyugdíjban és más meghatározott ellátásban részesülők. Az utalványt minden évben legkésőbb március 31-ig minden jogosult megkapja postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától. A nyugellátásban részesülők mellett több más, nem nyugdíjnak minősülő ellátásban részesülő is jogosult ilyen utalványra, ezért is hívják ellátottak utazási utalványának. Ilyen kedvezményes utazási utalványra az jogosult, akiaz utalvány kiadásának évében április 1-jét megelőzően nem múlt el 65 éves, aki özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, vagy özvegyi járadék részesül, aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota 30%-os vagy kisebb mértékű, aki rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül, külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban, nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy, gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy, gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek. Azt sem árt tudni, hogy a gyám és gyámolt, a gondnok és gondnokolt, illetve a házastárs/élettárs és nyugdíjkorhatárt betöltött házastársa/élettársa az utalványt megosztva is használhatja - hívja fel a figyelmet az ado.hu. Mekkora kedvezményre jogosít fel az utalvány?
Eddig úgy volt, hogy évi tizenhat alkalommal 50%-os mértékű, két alkalommal 90%-os mértékű kedvezménnyel volt vásárolható az utalvánnyal menetjegy vasúton, HÉV-en, elővárosi és helyközi autóbuszon, kompon és réven történő utazáshoz. 2024. március 1-jétől azonban változtak a dolgok, és már nem csak korlátozott számú kedvezményes utazásra jogosít fel az utalvány, valamint a kedvezmény mértéke is emelkedett! Mi változott az utalványokkal kapcsolatban? 2024. március 1-től a helyközi közlekedésben díjmentes utazásra, és 90%-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra is feljogosít az ilyen utalvány. Az új kedvezmények igénybevétele során az Ellátottak utazási utalványa mellett a jogosult személyének a személyi igazolványát is be kell mutatnia. 2024. március 1-jét követően tehát nem az utalványon található, kedvezményekről szóló tájékoztató szerinti kedvezmények vehetők igénybe, valamint ettől az időponttól az utalvány hátoldalán lévő bélyegzőhelyek is funkciójukat vesztik - olvasható a Nagyar Államkincstár weboldalán. Az Ellátottak utazási utalványa új formátumban 2025-től kerül kiállításra. Érdemes nagyon vigyázni rá. Ne felejtsük el, hogy a kedvezményes utazási igazolványra, amely egy éven át használandó, célszerű vigyázni, mert az utalvány pótlása, cseréje csak bizonyos esetekben lehetséges. Például akkor, ha az utalvány eltulajdonításának tényét rendőrségi jegyzőkönyvvel, bejelentéssel vagy feljelentéssel igazolja valaki, illetve ha az utalvány elháríthatatlan ok miatt (árvíz, földrengés, vagy egyéb természeti katasztrófa) során semmisült meg. Az egyéb okból megrongálódott utalvány pedig csak akkor cseréltethető ki, ha az utalvány visszajuttatásra kerül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához. Az utazási utalványa pótlása, cseréje ezek mellett díjmentesen kérhető!

AKTUÁLIS:

Főoldal