ÚRISTEN! A LEGNAGYOBB MAGYAR!! Ő IS ELMENT! MOST JELENTETTÉK BE A HALÁLHÍRÉT!


Hatalmas név távozott közülünk nem sokkal ezelőtt! Április 4-én csütörtökön elhunyt Ferge Zsuzsa, ismert magyar szociológus. Az ELTE TÁTK oktatója és az MTA rendes tagja 92 évet élt. Halálhírét tanítványa, a szintén ismert társadalomtudós Krémer Balázs osztotta meg. Ferge Zsuzsa fő kutatási területe a szegénység, azon belül is a gyermekszegénység volt. Publikációi több egyetemen képezték a tananyag részét.
Munkásságáért Széchenyi- Pro Urbe és Hazám díjjal, valamint Magyar Köztársasági Érdemrenddel és Nagy Imre érdemrenddel díjazták. Ferge Zsuzsa Kecskeméti Zsuzsanna néven budapesti értelmiségi családban született 1931-ben, felsőfokú tanulmányait 1948-ban a Közgazdaságtudományi Egyetemen kezdte meg. Egyik tanára hívta a Központi Statisztikai Hivatalba (KSH) dolgozni, diplomáját a munka mellett szerezte meg 1953-ban. Végzése után átkerült a KSH gazdasági főosztályára. A rétegződéskutató osztály vezetője volt 1959 és 1968 között, majd az MTA Szociológiai Kutatóintézetében dolgozott 1988-ig, többek között tudományos főmunkatársként és a társadalompolitikai osztály vezetőjeként. Csoportja foglalkozott iskolaszociológiával, a társadalmi előnyök-hátrányok átöröklésével, a szegénység különböző megjelenési formáival.
Társadalmi újratermelés és társadalompolitika című tanulmányával 1982-ben szociológiai doktori címet szerzett. Az ELTE Szociológiai Intézetében szociológiát tanított, 1988-ban teljes állású egyetemi tanár lett, majd az egyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének és Továbbképző Központjának tanszékvezetőjévé nevezték ki. A katedrának 2001-ben mondott búcsút, nyugdíjba vonulása után professor emerita lett. Külföldi egyetemeken is dolgozott vendégtanárként, 1997-ben az Edinburghi Egyetem díszdoktorává választották. 1993-ban az Európai Akadémia, 1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 2004-től rendes tagja lett. 2018-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia címzetes tagjává választották. Az oktatás és a tudományos kutatás mellett közéleti szerepvállalása is jelentős volt, több szakmai szervezet munkájában részt vett.

AKTUÁLIS:

Főoldal