!MÁR HIVATALOS! Erről minden nőnek tudni kell! 2024. Január 1-től nők százezrei fognak havi közel 200 ezer forintot kapni! - RÉSZLETEK:


Januártól 162 400-207 480 forintra emelkedik a diplomás gyed bruttó összege – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A diplomás gyed időtartama 2018 óta egy évvel hosszabb, a gyerek 2 éves koráig jár. Összege a minimálbér-emelésnek miatt évről évre nő: 2023-ban alapképzés esetén bruttó 162 400 forintra (a minimálbér 70 százaléka), mesterképzés esetén pedig 207 480 forintra (a garantált bérminimum 70 százaléka) emelkedett. Diplomás gyed azoknak jár, akik gyermekgondozási díjat nem kapnak, de a gyerek születését megelőző két évben teljes idejű képzésen, legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek valamelyik egyetemen vagy főiskolán – de akkor is jár, ha a gyerek a hallgatói jogviszony idején vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, megszűnését követő egy éven belül született.
Ha a hallgatónak/volt hallgatónak az ellátás folyósítása alatt vagy annak megszűnését követő egy éven belül újabb gyermeke születik, utána is igényelheti a diplomás gyedet. Ha 30 év alatti anyák vagytok, igénybe vehetitek az szja-mentességet, így a diplomás gyed nettó összege magasabb lesz – így csak a 10 százalékos nyugdíjjárulékot vonják le, a 15 százalékos szja-előleget nem. Ha nem diplomás gyedet, hanem gyed extrát kaptok, fontos infó, hogy mellette dolgozhattok vagy akár egyetemre is járhattok. Az alábbiakban olvashatóak a jogosultsági feltételek, az ellátás bemutatása, és igénylésének módja. KI JOGOSULT DIPLOMÁS GYED-RE? Diplomás GYED-re az a szülő nő jogosult, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:az általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy a gyermeke születését megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel), a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben – a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével – teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe.
Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni. a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik, a gyermeket saját háztartásában neveli, magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és a gyermeke születésének időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel. A vér szerinti apa akkor lehet jogosult diplomás GYED-re, ha a szülő nő meghal, vagy a fent felsorolt feltételek valamelyikének nem felel meg. A vér szerinti apának a diplomás GYED – szülő nőre vonatkozóan felsorolt – valamennyi jogosultsági feltételének meg kell felelnie. 2020. január 1-től az a diplomás GYED-ben részesülő anya (illetve apa) is jogosult lehet diplomás GYED-re, akinek az ellátás folyósítása alatt vagy annak megszűnését követő 1 éven belül születik meg az újabb gyermeke. MILYEN IDŐTARTAMRA JÁR A DIPLOMÁS GYED? A diplomás GYED a gyermek születésétől a gyermek 2 éves koráig jár. MILYEN ÖSSZEGŰ A DIPLOMÁS GYED? A diplomás GYED összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70%-a, 2023-ban bruttó 162 400 Ft; a mesterképzésben részt vetteknél a garantált bérminimum 70%-a, 2023-ban bruttó 207 480 Ft. Az ellátás bruttó összegéből 10% nyugdíjjárulék és 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra, és érvényesíthető belőle a családi kedvezmény. IGÉNYELHETŐ-E VISSZAMENŐLEGESEN A DIPLOMÁS GYED? A diplomás GYED visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennáll. LEHET-E A DIPLOMÁS GYED MELLETT MUNKÁT VÉGEZNI? A diplomás GYED mellett a gyermek születését követő 169. naptól lehet munkát végezni. HOL ÉS HOGYAN IGÉNYELHETŐ A DIPLOMÁS GYED? – A diplomás GYED iránti kérelmet a gyermek születésekor nem biztosított anyának, illetve az apának a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítóhoz, a gyermek születésekor biztosított anyának a foglalkoztatójához kell benyújtania az „Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon.Nyomtatvány kézi kitöltése: innen letölthető Nyomtatvány gépi kitöltése: itt található – Ha az igénylő önfoglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó), az ellátás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be az egészségbiztosítóhoz az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon, amely innen letölthető. – Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani:a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt, ha az igénylő EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát, amennyiben a vér szerinti apa a szülő nő halála miatt igényli az ellátást, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. Diplomás GYED-del kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján érhető el.

AKTUÁLIS:

Főoldal