FRISS! BOMBAHÍR jött a nyugdíjasoknak! Nyugdíjemelés 2024 – Már biztos! ENNYIRE sok pénzt kaphatnak a magyar nyugdíjasok:


Mivel az éves infláció várhatóan 18 % fölött lesz, a Nyugdíjasparlament elnöke legalább 3,5 százalékos nyugdíjemelést tartana kívánatosnak. Az aktuális inflációs adatok ismeretében a Nyugdíjasparlament azt várja a kormánytól, hogy 3,5 százalékos mértékű nyugdíjemelést hajtson végre. Karácsony Mihály, az elnök, az ATV műsorában elmondta, hogy egy átlagos nyugdíj esetében ez havi szinten körülbelül 7 ezer forintos többletet jelentene az idősek számára – idézve a Pénzcentrumot. Karácsony Mihály, a Nyugdíjasparlament elnöke azt is hozzátette, hogy a nyugdíjemelés mértékének kiszámításakor más módszert kell alkalmazni:
“Ebben az esetben a január és augusztus közötti áremelkedést figyelik, és ennek alapján szerintem most 18,5 százalékos éves inflációval kell számolnunk. A kormány nem erre fog összpontosítani, hanem a december havi inflációt fogja használni a tavalyihoz viszonyítva. Azonban fontos megjegyezni, hogy ennek az mutatónak nincs hatása a nyugdíjak számítására” – mondta Karácsony Mihály. Mindazonáltal a pénzügyminiszter arról is tájékoztatott, hogy ha az éves infláció értéke az évközi adatok alapján magasabb lenne, mint a becsült érték, akkor a november hónapban, visszamenőleg januárig, a törvény előírásai szerint, nyugdíjkorrekcióra kerülhet sor. A NYUGELLÁTÁSOK ÉVENKÉNTI RENDSZERES EMELÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT: 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 62. § A tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást – ideértve a 6. § (4) bekezdésében meghatározott ellátásokat és a baleseti járadékot is – a megállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékben kell emelni.
(2) A tárgyévi tervezett fogyasztói árnövekedést a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg. (3) Ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja az (1) bekezdés szerinti mértéket, akkor november hónapban – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani. Amennyiben az eltérés az 1 százalékpontot nem éri el, akkor november hónapban az egész évre járó különbözetet egy összegben kell kiutalni. (4) A (3) bekezdés szerinti nyugdíjemelésnél a nyugdíjasok fogyasztói ár növekedésének – a tárgyév első nyolc hónapjának tényadatára alapozott – várható mértékét kell figyelembe venni, amennyiben az meghaladja a fogyasztói árnövekedés várható mértékét. (5) Egyösszegű kifizetés esetén a következő év januárjában a nyugellátás és a baleseti járadék összegét – az (1) bekezdés szerinti emelés végrehajtását megelőzően – meg kell emelni az egyösszegű kifizetés összegének alapjául szolgáló, kormányrendeletben meghatározott százalékos mérték egytizenketted részével. (6) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további kiegészítő intézkedéseket tegyen. (7) Jogszabály elrendelheti más pénzbeli ellátás e § szerinti emelését. Forrás

AKTUÁLIS:

Főoldal