FIGYELEM! Rendkívüli figyelmeztetést tett közzé a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal! Ha Önnek víz-. gáz- vagy villanyórája van, ERRŐL felétlen tudnia kell! FONTOS!!


A rezsiszámlák befizetése a fogyasztók alapvető kötelezettsége, aminek elmulasztása esetén a szolgáltató – meghatározott feltételek mellett – felfüggesztheti vagy korlátozhatja a szolgáltatást. Az ellátásból való kikapcsolás elkerülése érdekében mihamarabb pótolni kell az elmaradt befizetéseket. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a közműszolgáltatások ki- és visszakapcsolásának szabályairól.
Amennyiben a felhasználó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy a földgáz-, villamosenergia- vagy víziközmű szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását kezdeményezheti. A kikapcsolásra vonatkozó követelmények eltérőek lehetnek abból a szempontból, hogy lakossági vagy nem lakossági felhasználóról van szó – írta a MEKH. Lakossági felhasználónál akkor van lehetőség kikapcsolásra, ha a fogyasztó 60 napot meghaladó fizetési késedelemben van. A kikapcsolás további feltétele az, hogy nem vezetett eredményre a fogyasztó által kezdeményezett egyeztetés a fizetési haladékról vagy a részletfizetési lehetőségről. A szolgáltatónak a lakossági felhasználót két alkalommal kell értesítenie a tartozásról és a kikapcsolási kilátásba helyezéséről.
A második értesítést a szolgáltató az átvétel igazolására is alkalmas módon küldi meg a fogyasztónak. Fontos, hogy ezeket az értesítéseket a felhasználó ne hagyja figyelmen kívül, és a szolgáltatóval együttműködve találjon megoldást a fizetési mulasztás megszüntetésére. A fogyasztó kérése alapján a szolgáltatók mérlegelhetik a fizetési haladék, illetve a részletfizetés engedélyezését. A felhasználónak tehát lehetősége van a kikapcsolás elkerülésére, ha problémáját időben jelzi a szolgáltatónál, és a szolgáltatóval közösen keres megoldást a fizetési nehézség áthidalására. A kikapcsolás további feltételei közül kiemelendő, hogy a szolgáltató az értesítés során tájékoztatja a lakossági fogyasztót a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető kedvezményekről, a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról.
A védendő fogyasztók a jogszabályokban foglalt fizetési könnyítésekre jogosultak. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó ellátásának számlafizetési késedelem miatti kikapcsolására földgáz- és villamos energia szolgáltatás esetében 30 napot meghaladó késedelem fennállásakor van lehetőség, melyről a felhasználót előzetesen értesíteni szükséges. Ivóvíz-szolgáltatás esetében ez a határidő 45 nap. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult nem lakossági felhasználók kikapcsolásának szabályait a szolgáltatók üzletszabályzata és a felek között kötött egyedi szerződés tartalmazza. A kikapcsolásról szóló értesítés kézhezvételét követően célszerű a tartozás mihamarabbi rendezése, amellyel elkerülhető a szolgáltatás kikapcsolása, korlátozása. A szolgáltatás kikapcsolása során a fogyasztó köteles a szolgáltatóval együttműködni és a szolgáltató munkavégzését az értesítésben megjelölt időpontban lehetővé tenni.
Ha megtörtént a kikapcsolás, a fogyasztó kérheti a szolgáltatás visszakapcsolását, a korlátozás megszüntetését, amennyiben tartozását, immáron a visszakapcsolással együtt járó költségek megfizetésével együtt, teljes összegben megfizette a szolgáltatónak. Amennyiben a fogyasztó a tartozás vagy a végrehajtott kikapcsolás, korlátozás jogszerűségét vitatja, először a szolgáltatóhoz, majd lakossági felhasználóként a lakóhelye szerinti kormányhivatalhoz, nem lakossági felhasználóként pedig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordulhat panasszal, vagy kérheti a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület eljárását. További információk a ki- és visszakapcsolás szabályaival kapcsolatban a MEKH honlapján elérhetőek. Napi.hu

AKTUÁLIS:

Főoldal