A Vatikán már pontosan tudja, hogy mikor jön el a világvége! EZT a rendkívüli közleményt adták ki! - ERRE kell készülnünk:A Vatikán tudja már, hogy mikor jön a világvége. Beteljesülhet a prófécia? Szent Malakiás volt az a próféta, aki előre leírta, mennyi pápa és milyen minőségben fog uralkodni a Vatikánban, mígnem elérkezik az idők “végezete”. Jóslata azóta számos pápa életútját és “érkezési sorrendjét”, uralkodását megvizsgálva tűpontosnak bizonyult. Szent Malakiás – eltérően az ezt megelőző 111 egyházfőtől – az utolsó pápáról bővebben és a következők szerint ír a próféciák 23. oldalán: „In persecutione extrema sacrae Romanae Ecclesiae siae sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves inmultis tribulationibus; quibus transactis Civitas Septi collis diruetur, & Judex tremendus judicabit Populum.”
A végső üldöztetés idején a Szent Római Egyházban Petrus Romanus (Római Péter, a szerk.) fog uralkodni, aki nagy szenvedések között fogja terelni nyáját. Ezután a hét domb városát elpusztítják, és a rettegett bíró megítéli a népét.” Kevesen tudják, de Ferenc pápa Argentínába kivándorolt olasz szülők gyermeke, a szülők pedig egyenesen a közeljövőben bukásra ítélt Rómából származnak. Amikor a konklávé pápának választotta, Assisi Szent Ferenc iránti tisztelete jeléül a szent keresztnevét vette fel egyházfejedelmi névként. Ferenc pápa eredeti civil neve is sokat elárul: Francesco di Pietro di Bernardone, ebben pedig szerepel a Péter – Pietro… Az emberi társadalom napjainkban tapasztalt felgyorsult és sok szempontból válságba került fejlődése, valamint az ezzel összefüggő globális problémák növekvő száma is azt jelzi, hogy a fenntartható jövő valamiféle korszak- vagy még inkább paradigmaváltás nélkül ma már nehezen elképzelhető. Mindez azonban nem a világ végét, hanem egy új, az eddigiektől eltérő világ megszületését jelenti a szkeptikusok szerint.
Mások viszont úgy vélik, hogy Ferenc pápa lesz az, aki által a nyáj a sötétségbe menetel. Az egyik első pápa ugyanis, aki nem rendelkezik közvetlenebb európai gyökerekkel, aki szemet huny a közel-keleti keresztényüldözések felett és szorgalmazta a menekültek – főleg iszlám – vallásúak betelepítését Európába, és “segített” Merkelnek a közvélemény érzékenyítésében… Forrás: avilagtitkai.com

AKTUÁLIS:

Főoldal